Ontwikkeld en verbeterd in Visma Verzuim VZS

Schadenummer beschikbaar in WIA-overzicht

In een WGA-melding is het mogelijk om een schadenummer in te vullen. In de WIA module is dit veld dan ook toegevoegd aan het WIA-overzicht. Het is vanaf nu dan ook niet meer nodig om  schaduwadministratie bij te houden om dit nummer aan het dossier te kunnen koppelen. Deze waarde is in het WIA-overzicht middels de kolomindeling aan of uit te zetten en is standaard niet zichtbaar.

 

mceclip1.png

 

Uitbreidingen Betaald ouderschapsverlof

In de augustus release hebben we functionaliteit toegevoegd om betaald ouderschapsverlof vast te leggen. In deze release hebben we deze functionaliteit uitgebreid. Zo is er in het protocol informatie te vinden over het betaald ouderschapsverlof. Vanaf nu worden de startdatum van het verlof, het aantal aanvragen, opgenomen weken en het maximale aantal op te nemen weken weergegeven.
Ook wordt het dossier vanaf nu in de bewaartermijnenfunctionaliteit weergegeven. Net als een regulier verzuimdossier kan het dossier na 2 jaar uit dienst voor de betreffende werknemer worden verwijderd.

 

mceclip0.png

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0