Afhandeling van taken

In het dossier van de werknemer in het tabblad Taken vind je de taken die in het kader van het verzuimprotocol voor deze werknemer dienen te worden uitgevoerd.

Dit artikel bestaat uit de volgende onderdelen

Tabblad taken

mceclip0.png

Voor een taak staat een icoontje dat aangeeft wat voor type taak het betreft.

blobid0.png Taken van het type Periodieke evaluatie
blobid1.png Taken van het type Wettelijk
blobid2.png Taken van het type Opdracht
blobid3.png Taken uit een zwangerschapsdossier
blobid4.png Taken van het type UWV geldtaak
blobid5.png Taken van het type UWV
blobid6.png Taken van het type Reïntegratie

mceclip1.png

Afhankelijk van de verwachte verzuimduur wordt het takenfilter bovenin beeld automatisch op de best passende setting ingesteld. Als de verwachte verzuimduur 7 dagen of minder is worden automatisch alleen taken voor de komende week getoond; als de verwachte verzuimduur 4 weken of minder is worden de taken voor de komende maand getoond. Door op de knoppen boven in beeld te klikken kan ook handmatig een instelling worden gedaan.

Taakstatussen

Kleur Status Omschrijving
Groen Gepland De begindatum van de taak ligt in de toekomst en de taak moet nog worden uitgevoerd.

Oranje

Nu uitvoeren De begindatum van de taak is bereikt, maar de uiterste uitvoerdatum is nog niet verstreken. De taak dient nu uitgevoerd te worden.
Rood Te laat De afhandelingstermijn van de taak is verstreken. De taak moet nog worden uitgevoerd.
Blauw Uitgevoerd De taak is uitgevoerd (al dan niet te laat).
Grijs Geannuleerd of leestaak De taak is geannuleerd en kan eventueel worden heropend (geannuleerd).
of: de taak is zichtbaar maar kan (hoeft) niet door de betreffende gebruiker te worden uitgevoerd (leestaak).

Door op het plusje voor een taak te klikken wordt de taak geopend en worden alle subtaken zichtbaar. De subtaken zijn de concrete stappen die moeten worden genomen om de taak daadwerkelijk af te kunnen ronden.

mceclip2.png

Een subtaak kan zijn voorzien van een document of formulier. Deze worden aangegeven door middel van een paperclip. Door op de naam van het formulier te klikken (in bovenstaande afbeelding "Plan van aanpak WIA") wordt het betreffende document of formulier geopend. Een ingevuld document wordt in het dossier van de werknemer getoond onder het kopje "Systeemdocumenten" in het geval van (UWV) formulieren of "Eigen documenten" in het geval van eigen documenten.

Een taak kan worden afgerond, geannuleerd of verwijderd.

Taak afronden

Om aan te geven dat je een taak hebt afgerond vink je het vakje vóór de taak aan.

mceclip0.png

Er verschijnt een melding met de vraag of de taak moet worden afgesloten en de melding dat onderliggende taken ook worden afgesloten (deze kunnen ook individueel worden afgerond). Na bevestiging hiervan wordt de taak afgesloten en onder het kopje 'Afgerond' getoond. Tevens wordt een logboekregel aangemaakt in het dossier van de werknemer waarin wordt aangegeven door wie en wanneer de taak is uitgevoerd.

Bij het afronden van een taak is het mogelijk (al dan niet verplicht) tijd te schrijven. Indien tijdschrijven verplicht is gesteld voor een gebruikersrol wordt, zodra de gebruiker een taak afvinkt, het venster tijdschrijven getoond. Als dit niet het geval is kan de gebruiker tijdschrijven door het symbool aan te klikken dat verschijnt als de muis op de betreffende taak staat.

mceclip1.png

Meer informatie over tijdschrijven vindt je in het artikel tijdschrijven.

Taak annuleren

Taken kunnen naast afgerond ook geannuleerd worden. Als een taak wordt geannuleerd wordt deze grijs weergegeven onder het kopje "Geannuleerd". De taak verdwijnt dan uit de lijsten met uit te voeren taken. Er wordt een logboekregel aangemaakt waarin aangegeven wordt welke taak is geannuleerd, wanneer en door wie.

Een taak kan worden geannuleerd door op annuleren te klikken, deze wordt in de regel van de taak getoond als de muis op de taak staat.

mceclip2.png

Als taken bij het hersteld melden van een werknemer nog op Te Laat, Nu uitvoeren of Gepland staan, worden deze taken automatisch geannuleerd. Als een herstelmelding wordt verwijderd of de werknemer wederom ziek wordt (samengesteld), worden de automatisch geannuleerde taken automatisch opnieuw opengesteld.

Een geannuleerde taak kan bij een lopende verzuimmelding handmatig worden heropend door op heropenen te klikken in de regel van de geannuleerde taak.

mceclip3.png

Taak verwijderen

Een verwijderde taak is niet meer zichtbaar in de takenlijst van de werknemer of de lijst met uit te voeren taken. Een verwijdering wordt wel in het logboek in het dossier van de werknemer vastgelegd.
Klik om de taak te verwijderen op de verwijderen-knop . Deze wordt in de regel van de taak weergegeven als de muis op de taak staat.

mceclip4.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0