Wachtwoordinstellingen

Wachtwoordbeleid

Als uw organisatie een beleid heeft waarbij wachtwoorden regelmatig moeten worden gewijzigd, kunt u dit beleid ook doorvoeren in VerzuimSignaal. Dit kunt u per rol instellen. De volgende instellingen zijn mogelijk:

  • Account verloopt na [aantal] dagen: Om de hoeveel dagen het wachtwoord veranderd dient te worden. Bijvoorbeeld: als u hier 365 invult, moet het wachtwoord 1x per jaar worden veranderd.
  • ​Waarschuwing tonen na [aantal] dagen: Dit aantal dagen vóórdat wachtwoorden verlopen, krijgen gebruikers de eerste waarschuwing. Als een waarschuwing in beeld komt bij het inloggen, kunnen gebruikers er voor kiezen om gelijk het wachtwoord aan te passen, of op annuleren te klikken.

Om een Wachtwoordbeleid in te stellen voor nieuwe gebruikers gaat u rechts bovenin de applicatie naar uw account naam. In het menu wat zich uitvouwt klikt u vervolgens op Applicatie instellingen.

1. Klik in het onderdeel Gebruikers & Beveiliging download__49_.jpg op Wachtwoordbeleid.
2. Zet een vinkje voor de gebruikersrol waarbij u een wachtwoordbeleid wilt doorvoeren.
3. Vul in om na hoeveel dagen het wachtwoord gewijzigd moet worden.
4. Vul in hoe lang van tevoren de gebruikers een waarschuwing te zien krijgen als zij inloggen.
5. Klik op Opslaan download__50_.jpg om de wijzigingen op te slaan.


Wachtwoordvalidatie

Met de functionaliteit wachtwoord validatie kunt u zelf bepalen aan welke criteria een wachtwoord voor VerzuimSignaal moet voldoen. Deze criteria zijn merkbaar wanneer gebruikers hun wachtwoord aanpassen onder Mijn account, of wanneer hun wachtwoord is verlopen en er verplicht een nieuw wachtwoord ingesteld moet worden.

1. Om uw wachtwoord criteria aan te passen gaat u met uw muis naar uw accountnaam rechts bovenin de applicatie. In het menu wat getoond wordt klikt u op Applicatie instellingen.

2. Scroll door naar het onderdeel Gebruikers en beveiliging en klik op Wachtwoord validatie.

download__51_.jpg

3. Een instellingenformulier wordt getoond waarin uw huidige wachtwoord criteria of de standaard VerzuimSignaal wachtwoord criteria wordt getoond.
Het formulier bestaat uit de onderdelen Minimum aantallen en Wachtwoord elementen uitsluiten.

4. Bij minimum aantallen geeft u aan hoeveel karakters van een bepaalde soort een wachtwoord minimaal moet bevatten. De standaard VerzuimSignaal criteria schrijft voor dat een wachtwoord een minimale lengte van 6 karakters moet hebben, waarvan er minimaal 1 een kleine letter is en 1 een cijfer.

download__52_.jpg

U kunt deze standaard criteria niet lager instellen, wel hoger. Tevens kunt u ervoor kiezen dat er ook een minimaal aantal hoofdletters of vreemde tekens gekozen moet worden.

5. Bij Wachtwoord elementen uitsluiten kunt u ervoor zorgen dat een gebruiker geen mogelijkheid heeft om bepaalde gegevens uit hun gebruikersgegevens als wachtwoord te gebruiken. Het kan bijvoorbeeld onwenselijk zijn dat een gebruiker ervoor kiest om zijn/haar bedrijfsnaam of adres als wachtwoord te gebruiken waardoor het wachtwoord redelijk eenvoudig te raden valt. Volgens de standaard VerzuimSignaal criteria mag de gebruikersnaam, voornaam en achternaam al niet als wachtwoord gebruikt worden. Deze standaard criteria zijn niet aan te passen.

Wanneer u een vinkje uitzet voor een van deze elementen, kiest u ervoor dat deze gegevens niet als wachtwoord gebruikt mogen worden.

download__54_.jpg

6. Klik om de diskette download__50_.jpg om uw nieuwe wachtwoord criteria op te slaan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0