OData VZS Updates

18-3-2024 Toevoeging aan tabel Agenda_afspraken

Aan de tabel Agenda_afspraken is het veld 'bovenliggende_afspraak' toegevoegd. Dit veld bevat het id van de bovenliggende afspraak. Wanneer de bovenliggende afspraak 0 is, en er is een locatie gevuld, betreft het een 'Beschikbaarheid'. Is er geen locatie ingevuld, dan betreft het een 'Vrije afspraak', een geblokkeerd blok in de agenda

15-2-2024 Toevoeging aan tabel Beschikking

Aan de tabel Werknemer is het veld 'Opmerkingen' toegevoegd. Dit veld bevat de opmerkingen, zoals deze in de applicatie zijn toegevoegd.

6-2-2024 Toevoeging aan tabel Beschikking

Aan de tabel Beschikking is het veld 'Opmerkingen' toegevoegd. Dit veld bevat de opmerkingen, zoals deze in de applicatie zijn toegevoegd.

1-2-2024 Toevoeging aan tabel Zwangerschap

Aan de tabel zwangerschap is het veld 'partner_protocol_id' toegevoegd. Hiermee kan verbinding worden gelegd tussen de tabellen Protocol en Zwangerschap.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0