Visma Tip voor functioneel beheerders

Werkgevergebruikers uitsluiten van autorisatie voor eigen dossier

Bij werkgevers die toegang hebben als gebruiker tot Visma VerzuimVZS kan het voorkomen dat zij geautoriseerd zijn voor de afdeling waar zij zelf ook werkzaam zijn. Zij zijn immers naast gebruiker en dossierverantwoordelijke, ook werknemer van het bedrijf waar zij voor werken.

Het is echter niet wenselijk dat de gebruiker toegang heeft tot het eigen dossier. Er moet duidelijk onderscheid zijn tussen de rol van leidinggevende/dossierverantwoordelijke en werknemer. Voor toegang tot het eigen dossier is de applicatie Visma Verzuim Werknemer beschikbaar voor onze klanten.

Om te zorgen dat een werkgever geen toegang heeft tot het eigen dossier moet de applicatiebeheerder eigen autorisatie uitsluiten binnen de applicatie instellingen. Dit kan als volgt worden ingesteld:

Ga hiervoor naar Applicatie instellingen > Gebruikers en beveiliging > Werkgever gebruikers

  • Selecteer de gewenste werkgever
  • Selecteer vervolgens de gewenste gebruiker
  • Scroll naar het kopje Gekoppelde werknemers (zie ook onderstaande afbeeldingen)
  • Plaats een vinkje achter de optie Uit autorisatie verwijderen onder het kopje Gekoppelde werknemers
  • Klik op Toevoegen en plaats een vinkje voor de betreffende werknemer
  • Bevestig door te klikken op het kruisje

De gebruiker is nu uitgesloten van autorisatie tot de betreffende werknemer. Dit is ook in te stellen voor eigen gebruikers.

Scroll

mceclip0.png

Zoek

mceclip1.png

Sla op

mceclip2.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1